Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
20/06/2017
Dátum zverejnenia faktúry:
20/06/2017
Variabilný symbol:
6817267057
Dodávateľ:
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Adresa:
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO:
31595545
Suma €:
1396.13 €
Predmet faktúry:
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zverejnil: