Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
07/09/2016
07/09/2016
37/2016/R/O/zk
MEGASHOP SK, s.r.o., Dlhá 85, 010 09 Žilina; Prevádzka:
Nábrežná 11
971 01 Prievidza
45606536
3.97
Dodanie tovaru - struhák na repu
Zuzana Kozáková