Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
16/08/2017
17/08/2017
38/2017/omap
OTONYCTERIS s.r.o.
Prostredná Môlča 32
Banská Bystrica
47543221
130.00
Prednáška a odchyt
Andrea Klasova