Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
09/10/2017
09/10/2017
39/2017/TP/O/T
REMO spol. s r.o.
Sama Chalupku 6, Handlová 972 51
31592538
660
Oprava výplne plotových panelov
Pavel Trúchly