Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
24/01/2018
30/01/2018
4/2018/TP/O/M
Buzna - Ľuboslav
Hlavná ulica 312/131, 972 11 Lazany
Prievidza
32612234
400
Meranie statických kondenzátorov, vypracovanie hlásenia o meraní.
Štefan Mindek