4/2018/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
24/01/2018
Dátum zverejnenia obj.:
30/01/2018
Číslo objednávky:
4/2018/TP/O/M
Dodávateľ:
Buzna - Ľuboslav
Adresa:
Hlavná ulica 312/131, 972 11 Lazany
IČO:
32612234
Suma €:
400 €
Predmet objednávky:
Meranie statických kondenzátorov, vypracovanie hlásenia o meraní.
Zverejnil: