Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
16/01/2018
17/01/2018
4/2018/TP/O/T
Mária Falátová
Hurbana 20, Prievidza
Prievidza
44001398
328
Zameranie objektu senníka v areáli NZOO Bojnice
Pavel Trúchly