4/2018/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
16/01/2018
Dátum zverejnenia obj.:
17/01/2018
Číslo objednávky:
4/2018/TP/O/T
Dodávateľ:
Mária Falátová
Adresa:
Hurbana 20, Prievidza
IČO:
44001398
Suma €:
328 €
Predmet objednávky:
Zameranie objektu senníka v areáli NZOO Bojnice
Zverejnil: