4/2018/ZO/O

Dátum vytvorenia obj.:
06/02/2018
Dátum zverejnenia obj.:
10/04/2018
Číslo objednávky:
4/2018/ZO/O
Dodávateľ:
Štátna ochrana prírody SR
Adresa:
Tajovského 28B
IČO:
17058520
Suma €:
4.25 €
Predmet objednávky:
Krúžky pre exotické vtáctvo
Zverejnil: