Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
06/02/2018
10/04/2018
4/2018/ZO/O
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 09 B.Bystrica
17058520
4.25
Krúžky pre exotické vtáctvo
Andrea Tonhaiserova