4/2020/EO/O

Dátum vytvorenia obj.:
17/01/2020
Dátum zverejnenia obj.:
17/01/2020
Číslo objednávky:
4/2020/EO/O
Dodávateľ:
Jozef Pavur Pasketik
Adresa:
Urbánková 12
IČO:
35474131
Suma €:
24.23 €
Predmet objednávky:
čistenie overovačov bankoviek
Zverejnil: