Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
13/07/2020
17/07/2020
4/2020/omap
RAVAFOL SK2 s.r.o.
Antolská 31
Banská Štiavnica
51222281
826.00
Edukačné panely - 7x
Andrea Klasova