Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
17/02/2021
02/03/2021
4/2021/omap/O
Ivan Jakušovský
Mostná 1933/41
Handlová
45642028
2250.00
Realizácia autorského diela s materiálom - interiér pavilónu
Andrea Klasova