4/2021/omap/O

Dátum vytvorenia obj.:
17/02/2021
Dátum zverejnenia obj.:
02/03/2021
Číslo objednávky:
4/2021/omap/O
Dodávateľ:
Ivan Jakušovský
Adresa:
Mostná 1933/41
IČO:
45642028
Suma €:
2250.00 €
Predmet objednávky:
Realizácia autorského diela s materiálom - interiér pavilónu
Zverejnil: