Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
13/05/2022
17/05/2022
4/2022/TP/O/M
ART TV v.o.s.
Hviezdoslavova 484/9, 971 01 Prievidza
Prievidza
36297071
139.33
Elektroinštalačný materiál.
Štefan Mindek