Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
06/10/2017
13/11/2017
40/2017/TP/O/T
CADPROJEKT, s.r.o.
Košovská cesta 24, 971 01 Prievidza
Prievidza
31627251
95
Projektové práce
Pavel Trúchly