Vyberte stranu
Typ dokumentu:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet faktúry:
Zverejnil:
Faktúra
19/07/2017
25/07/2017
20170100
VO SK, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
45647291
1800 €
1. splátka za poskytnuté konzultácie vo VO k zákazke Technicko - hospodárska budova
Oľga Pánisová