Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
06/11/2018
06/11/2018
41/2018/TP/O/M
Buzna - Ľuboslav
Hlavná ulica 312/132, 972 11 Lazany
Lazany
32612234
3000
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení,bleskozvodov a ohradníkov,vypracovanie revíznych správ.
Štefan Mindek