Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
17/10/2016
18/10/2016
41/2016/TP/O/T
Ematech
Piešťanská 3/3, Radošina
Radošina, 965 05
31413919
304.70
Sacie potrubie, tesniace krúžky
Pavel Trúchly