Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/10/2017
13/11/2017
41/2017/TP/O/T
Buzna - Ľuboslav
Hlavná ulica 312/131, 972 11 Lazany
Lazany
32612234
2992.50
Zemné a výkopové práce, uloženie kábla 300 m, montáž rozpojovacej skrine
Pavel Trúchly