Dátum vytvorenia obj.:
06/07/2017
Dátum zverejnenia obj.:
01/08/2017
Číslo objednávky:
16/2017/UR/O/P
Dodávateľ:
Vladislav Chlpek - DAV -PROJEKT
Adresa:
Moyzesova 1054/1
IČO:
34634114
Suma €:
2996 €
Predmet objednávky:
štúdia - technicko hospodárska časť
Zverejnil: