4/2017/ZO/O

Dátum vytvorenia obj.:
31/01/2017
Dátum zverejnenia obj.:
17/02/2017
Číslo objednávky:
4/2017/ZO/O
Dodávateľ:
ICE´S, Ing. Marián Greguš
Adresa:
Banícka 47
IČO:
30102758
Suma €:
1170 €
Predmet objednávky:
Dezinfekčná rohož
Zverejnil: