Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
13/11/2018
15/11/2018
43/2018/TP/O/M
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Košice
36590487
309.21
Kobercové štvorce, obojstranná páska.
Štefan Mindek