43/2018/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
03/09/2018
Dátum zverejnenia obj.:
04/09/2018
Číslo objednávky:
43/2018/TP/O/T
Dodávateľ:
Uhoľné sklady, a.s.
Adresa:
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
IČO:
31560288
Suma €:
227.70 €
Predmet objednávky:
Rohová lišta, baumit WU betón, skruže 45 cm
Zverejnil: