Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
12/07/2017
12/07/2017
28/2017/VZ/O
Vjarspol s.r.o.
Námestie SNP 153/35
31645429
800
seno lúčne
Marta Ovčiariková