Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
24/08/2017
31/08/2017
43/2017/TP/O/M
MELIPA, s.r.o.
Turčianska 540, 972 13 Nitrianske Pravno
Nitrianske Pravno
50259016
2450
Zemné a výkopové práce.
Pavel Trúchly