Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
14/11/2018
15/11/2018
44/2018/TP/O/M
IGAPD s.r.o.
Necpalská cesta 22, 971 01 Prievidza
Prievidza
51078601
242.00
Zváracie elektródy.
Štefan Mindek