Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
14/11/2016
15/11/2016
44/2016/TP/O/T
Priemstav Stavebná a.s.
M.R.Štefánika 116, Nováky
Nováky
36302953
1258.27
Demontáž starých obrubníkov, výkop ryhy, osadenie nových obrubníkov
Pavel Trúchly