Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
04/10/2017
05/10/2017
45/2017/omap
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
21717.46
Doplnenie optickej kabeláže
Andrea Klasova