Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
24/11/2017
07/12/2017
46/2017/TP/O/T
KLC stavebné stroje
Zvolenská cesta 3448, Lučenec
Lučenec
36620068
1251.32
Servisná prehliadka nakladača Kramer 5065
Pavel Trúchly