Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
20/09/2018
25/09/2018
46/2018/TP/O/T
MUDr. Mária Falátová
Hurbana 20, Prievidza
Prievidza
44001398
350
Zameranie skutkového stavu skladu transportných bední
Pavel Trúchly