48/2017/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
11/09/2017
Dátum zverejnenia obj.:
18/09/2017
Číslo objednávky:
48/2017/TP/O/M
Dodávateľ:
Stober spol. s.r.o.
Adresa:
Nedožerská cesta 164, 971 01 Prievidza
IČO:
31362249
Suma €:
75.65 €
Predmet objednávky:
Vložky, bubienky, kľúče.
Zverejnil: