Dátum vytvorenia obj.:
01/08/2017
Dátum zverejnenia obj.:
17/10/2017
Číslo objednávky:
17/2017/UR/O/P
Dodávateľ:
Carl Stahl & spol, s.r.o.
Adresa:
Mikulovická 4
IČO:
62418394
Suma €:
1200 €
Predmet objednávky:
Rozpočet a výkaz výmer
Zverejnil: