Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
16/01/2018
19/01/2018
5/2018/TP/O/T
Kontakt Koš s.r.o.
Okružná 784/42, 972 41 Koš
Koš
47737140
7.50
Tlaková hadica hydrauliky
Pavel Trúchly