Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
27/05/2019
28/05/2019
5/2018/TP/O/P
Marián Ďurina-Derko
Tenisová 8, 971 01 Prievidza
Prievidza
41053214
105.00
Kominárske práce, kontrola a čistenie kominárskych telies.
Štefan Mindek