5/2019/TP/O/P

Dátum vytvorenia obj.:
27/05/2019
Dátum zverejnenia obj.:
28/05/2019
Číslo objednávky:
5/2018/TP/O/P
Dodávateľ:
Marián Ďurina-Derko
Adresa:
Tenisová 8, 971 01 Prievidza
IČO:
41053214
Suma €:
105.00 €
Predmet objednávky:
Kominárske práce, kontrola a čistenie kominárskych telies.
Zverejnil: