5/2021/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
06/04/2021
Dátum zverejnenia obj.:
09/04/2021
Číslo objednávky:
5/2021/TP/O/M
Dodávateľ:
ART TV v.o.s.
Adresa:
Hviezdoslavova 484/9, 971 01 Prievidza
IČO:
36297071
Suma €:
1958.71 €
Predmet objednávky:
Elektroinštalačný materiál.
Zverejnil: