Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
12/12/2017
13/12/2017
50/2017/TP/O/T
Hanes Slovakia
Pod kalváriou 7069/20, Trnava
Trnava
36249297
162.72
Páka ovládania kúrenia
Pavel Trúchly