Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/12/2018
19/12/2018
51/2018/TP/O/M
IGAPD s.r.o.
Necpalská cesta 22, 971 01 Prievidza
Prievidza
51078601
322.67
Zváracie elektródy.
Štefan Mindek