Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
17/10/2017
Dátum zverejnenia faktúry:
01/11/2017
Variabilný symbol:
47/2017
Dodávateľ:
Ľuboslav BUZNA
Adresa:
Hlavná ulica 312/132, 972 11 Lazany
IČO:
33612234
Suma €:
1796.40 €
Predmet faktúry:
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov, elektrických ohradníkov, vypracovanie a odovzdanie revíznych správ, dopravné náklady
Zverejnil: