Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
29/09/2017
02/10/2017
52/2017/TP/O/M
Buzna - Ľuboslav
Hlavná ulica 312/131, 972 11 Lazany
Lazany
33612234
1497.00
Vykonanie OP a OS elektrických zariadení, bleskozvodov a ohradníkov, vypracovanie revíznych správ.
Štefan Mindek