Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
06/11/2018
09/11/2018
53/2018/TP/O/T
Chladklima-Milan Hianik
Urbárska 6/14, Prievidza
Prievidza
43331858
2009.96
Oprava mraziaceho boxu podľa m.l.č. 1364
Pavel Trúchly