53/2018/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
06/11/2018
Dátum zverejnenia obj.:
09/11/2018
Číslo objednávky:
53/2018/TP/O/T
Dodávateľ:
Chladklima-Milan Hianik
Adresa:
Urbárska 6/14, Prievidza
IČO:
43331858
Suma €:
2009.96 €
Predmet objednávky:
Oprava mraziaceho boxu podľa m.l.č. 1364
Zverejnil: