Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
01/08/2016
21/09/2016
35/2016/TP/O/T
CADPROJEKT, s.r.o.
Ciglianska 9
Prievidza
31627251
1399.50
Projektové práce - Prepojenie únikovej cesty pre imobilných
Pavel Trúchly