54/2017/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
18/12/2017
Dátum zverejnenia obj.:
18/12/2017
Číslo objednávky:
54/2017/TP/O/T
Dodávateľ:
Chladklima-Milan Hianik
Adresa:
Urbárska 6/14, Prievidza
IČO:
43331858
Suma €:
1799.80 €
Predmet objednávky:
Opravy chladiacich zariadení, funkčné skúšky
Zverejnil: