Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
18/12/2017
18/12/2017
54/2017/TP/O/T
Chladklima-Milan Hianik
Urbárska 6/14, Prievidza
Prievidza
43331858
1799.80
Opravy chladiacich zariadení, funkčné skúšky
Pavel Trúchly