Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
13/11/2018
13/11/2018
54/2018/TP/O/T
Biometric, s.r.o.
Trnavská cesta 84, Bratislava
Bratislava
43874801
1582.10
Pravidelný ročný servis, oprava selenoidov
Pavel Trúchly