Typ dokumentu:
Účet
Dátum prijatia faktúry:
14/11/2017
Dátum zverejnenia faktúry:
14/11/2017
Variabilný symbol:
4084062916
Dodávateľ:
Slovenský pozemkový fond
Adresa:
Búdková 36, 817 15 Bratislava
IČO:
17335345
Suma €:
22958.98 €
Predmet faktúry:
Náklady spojené s prevodom majetku štátu
Zverejnil: