Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/11/2018
21/11/2018
55/2018/TP/O/T
Ľuboslav Buzna
Hlavná ulica 312/132, 972 11 Lazany
Lazany
32612234
2800
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení, tlakových zariadení, kontrola tesnosti plynových kotlov
Pavel Trúchly