30/2016/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
01/07/2016
Dátum zverejnenia obj.:
22/09/2016
Číslo objednávky:
30/2016/TP/O/T
Dodávateľ:
Chladklima-Milan Hianik
Adresa:
Urbárska 6/14
IČO:
43331858
Suma €:
1227.40 €
Predmet objednávky:
Oprava chladiaceho zariadenia, funkčná skúška chladiaceho zariadenia mraziaceho boxu
Zverejnil: