Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
01/07/2016
22/09/2016
30/2016/TP/O/T
Chladklima-Milan Hianik
Urbárska 6/14
Prievidza
43331858
1227.40
Oprava chladiaceho zariadenia, funkčná skúška chladiaceho zariadenia mraziaceho boxu
Pavel Trúchly