Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
23/11/2017
24/11/2017
45/2017/TP/O/T
Buzna - Ľuboslav
Hlavná ulica 312/131, 972 11 Lazany
Lazany
32612234
300
OP a OS rozšírenia káblových rozvodov v areáli Zoo
Pavel Trúchly