Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
02/11/2017
06/11/2017
56/2017/TP/O/M
Uhoľné sklady, a.s.
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
Prievidza
31560288
128.17
Cement.
Štefan Mindek