Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/11/2018
21/11/2018
57/2018/TP/O/T
Janes ateliér s.r.o.
Šumperská 46/43, 971 01 Prievidza
Prievidza
50425188
900
Projekt novej meracej zostavy plynu
Pavel Trúchly