Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
14/11/2017
05/12/2017
37/2017/vz/o
Poľnomarket spol. s.r.o.
Moštenická 3
Prievidza
31330673
110
soľ posypová
Marta Ovčiariková