Dátum vytvorenia obj.:
14/11/2017
Dátum zverejnenia obj.:
05/12/2017
Číslo objednávky:
37/2017/vz/o
Dodávateľ:
Poľnomarket spol. s.r.o.
Adresa:
Moštenická 3
IČO:
31330673
Suma €:
110 €
Predmet objednávky:
soľ posypová
Zverejnil: