Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
01/03/2017
10/03/2017
9/b/2017/vz/o
Ján Váll JAMAN
Bojnická cesta 31
Prievidza
34958681
852
laborarórne zvieratá
Marta Ovčiariková