Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
20/03/2017
31/03/2017
9/c/2017/vz/o
Ján Váll JAMAN
Bojnická cesta 31
Prievidza
34958681
971.3
laborarórne zvieratá
Marta Ovčiariková