Dátum vytvorenia obj.:
20/03/2017
Dátum zverejnenia obj.:
31/03/2017
Číslo objednávky:
9/c/2017/vz/o
Dodávateľ:
Ján Váll JAMAN
Adresa:
Bojnická cesta 31
IČO:
34958681
Suma €:
971.3 €
Predmet objednávky:
laborarórne zvieratá
Zverejnil: