58/2017/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
03/11/2017
Dátum zverejnenia obj.:
06/11/2017
Číslo objednávky:
58/2017/TP/O/M
Dodávateľ:
Uhoľné sklady, a.s.
Adresa:
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
IČO:
31560288
Suma €:
483.00 €
Predmet objednávky:
Makadam.
Zverejnil: